Header Ads

Activities

Education

คณะวิทยาสาศตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข้...

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน

เป็นหน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีและคิดค้นพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ค้นหาบล็อกนี้

Ad Home

คณะวิทยาสาศตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ

ตุลาคม 25, 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข้...Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม กับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการบริการวิชาการ

ตุลาคม 17, 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน” วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 25...Read More

Tennis

Racing

ขับเคลื่อนโดย Blogger.