Header Ads

Activities

Education

คณะวิทยาสาศตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข้...

ค้นหาบล็อกนี้

Ad Home

คณะวิทยาสาศตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ

ตุลาคม 25, 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข้...Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม กับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการบริการวิชาการ

ตุลาคม 17, 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน” วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 25...Read More

Tennis

Racing

ขับเคลื่อนโดย Blogger.